Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Perhonjoen kalastusalue

Yhteystiedot | Jäsenyhteisöt | Kalastusluvat |  Erityismääräykset | Kartat | 
Kuulutukset | Käyttö-ja hoitosuunnitelmat | Muuta  | Kuvaus

Kalastusluvat

PERHONJOEN YHTEISLUPA
Luonnehdinta
Perhojoenvaluma-alueen virtavedet Perhost Kaustisen - Alavetelin kunnanrajaan
Porasenjoki Vetelin alueella
Myllyjoki Perhossa
- Pikkujokia (lev. 5-20 m), virtaamat muutaman kuutiometrin luokkaa
- Vesi humuspitoista, virtaamavaihtelut sateista riippuen suuret
- Jokialueet kalataloudellisesti kunnostettu tai ollaan kunnostamassa
- Taimenen ja harjuksen luonnon lisääntymistä
- Istutustoimintaa sekä ns. onkikokoisin että pienpoikasistutuksin (taimen), eräillä alueilla kirjolohi-istutuksia ja harjuksen poikasistutuksia
Saalislajit
Taimen, harjus, kirjolohi
Luvat
Osakaskunnat myyvät lupia omille vesialuilleen
www.kase.fi/kaustisenkalastuskunta
www.kase.fi/~nymkai/halsuanjoki
Luvanmyynti
Perho: Esso -huoltamo; Peritalo
Veteli: Hotelli Voksmanni
Kaustinen: TB -huoltamo
Ullava: Neste Ali-Haapala (Yli Ullava)
Halsua: Neste -huoltamo
- Lupamyyjillä kartta, josta lupa-alue selviää
- Lisätietoja Eero Hakala eero.hakala@proagria.fi