Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Koitereen kalastusalue

Yhteystiedot | Jäsenyhteisöt | Kalastusluvat | Erityismääräykset |  Kartat | 
Kuulutukset | Käyttö-ja hoitosuunnitelmat | Muuta  | Kuvaus  | WWW -sivu

Kalastusalueen erityismääräykset

KOITEREEN KALASTUSALUE

Verkon solmuvälirajoitukset
 Verkon solmuvälirajoitus on voimassa Koitereen tasossa olevilla vesialueilla.
 Kun vesisyvyys on alle 10 m on kesä-elokuussa kielletty solmuväliltään 23-44 mm verkot. Muuna ai-kana ei alle 10 m vesisyvyydessä ole rajoitusta.
 Kun vesisyvyys on yli 10 m on aina käytettävä sol-muväliltään vähintään 55 mm verkkoja.
 Kohoverkkopyynnissä (pinta- ja välivesi) soluväli vähintään 65 mm.
 Päätös ei rajoita muikunpyyntiä < 23 mm verkolla.

Alamitat
 Kuhan, järvitaimenen ja –lohen sekä nieriän alamitta 45 cm. Kalastusalue suosittelee järvitaimenen ja –lohen alamitaksi 50 cm:iä.
 Harjuksen alamitta 30 cm.
 Ravun alamitta on 10 cm.

Pyydysten merkintä
 Käytä verkkopyynnissä lippusalkoja, etenkin kulkuväylien läheisyydessä sekä pinta- ja välivesipyynnissä.
 Yksikkömerkit on kiinnitettävä näkyville siten, että talvella yksikkö¬merkit ovat jään päällä avannon merkkikepissä ja kesällä nipussa lippusalossa verkkojatan uloim¬massa (syvän puo¬leisessa) päässä.
 Uudet yksiköt laitettava pyydyksiin viimeistään tammikuun loppuun mennessä.
 Kuvaksissa tai lippusaloissa suositellaan merkittäväksi kalastajan nimi, yhteystiedot sekä puhelinnumero.
 Yksikkömerkkien kään¬töpuo¬lelle tulee merkitä kalastajan nimi.
 Viehelupaa varten ei anneta yksikkömerkkejä.
 Kunnioita toisia kalastajia ja sijoita pyydyksesi vähintään 50 m etäisyydelle toisista seisovista pyydyksistä.

Ajalliset rauhoitukset
 Harjus on rauhoitettu huhti-toukokuun ajan (vavalla ja uistelemalla kalastus sallittua).
 Järvitaimen ja -lohi on rauhoitettu lohi- ja siikapitoisessa joessa, purossa, koskessa ja virtapaikassa 1.9.-30.11. Vavalla ja uistimella kalastettaessa on rauhoitusaika 11.9.-15.11.
 Rapu on rauhoitettu 1.11.-21.7. klo 12.00 saakka.

Alueelliset rajoitukset ja määräykset
Verkkokalastus on kielletty istutuspaikoilla Hiienjokisuussa (Hietaniemestä Härkölän ran¬taan) ja Lutin pudotuspaikalla kilometrin säteellä ajalla 15.5.-30.6. sekä 1.9.-30.11.
Kivilahden kalastuskunnan Mehtälammilla on kalastus seisovilla pyydyksillä kielletty touko-kesäkuun ajan (lahna kutualueita). Muutoin ei lampivesien osalta ole erityisiä rajoituksia.
Huhus-Tyrjänsaaren kalastuskunnan lampialueen istutusvesissä käytettävä solmuväliltään vähintään 50 mm verkkoa ja lampivesissä saa olla pyynnissä enintään kaksi (2) verkkoa/rkk.
Käenkosken kalastuskunnan alueen osalta suositellaan, että Syväysjoella vältettäisiin moottoriveneellä liikkumista.
Ahvenjärven kalastuskunnan alueen lampivesillä saavat Ahvenjärven kylän ulkopuolella asuvat (ulkopuoliset, ei osakkaat) käyttää enintään 5 (viittä) yksikköä/rkk. Kelsimässä käytettävä aina vähintään 50 mm verkkoa. Kyläläisillä ei rajoitusta yksikkömäärään.
Lapiovaaran kalastuskunnan Lapiojärvessä on verkkokalastus sallittua vain Lapiovaaran kyläläisille ja osakkaille. Muissa lampivesissä enintään viisi (5) yksikköä/rkk.
Naarvansalon kalastuskunnan alueen lampivesien osalta ei ole erityisiä rajoituksia.

Muut määräykset
 Lupatosite on pidettävä mukana ja esitettävä vaa¬dittaessa kalas¬tuksenval¬vojalle.
 Koe pyydykset säännöllisesti ja poista pyydykset sekä pyyntivälineet välittömästi pyynnin päätyttyä.
 Huomioi myös muut kalastuslain ja –asetuksen mukaiset säädökset.