Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Borgå-Sibbo fiskeområde / Porvoon-Sipoon kalastusalue

Yhteystiedot | Jäsenyhteisöt | Kalastusluvat | Erityismääräykset | Kartat | 
Kuulutukset | Käyttö-ja hoitosuunnitelmat | Muuta  | Kuvaus

Kuvaus

Porvoon-Sipoon kalastusalue sijaitsee Suomenlahdella Itä-Uudellamaalla. Kalastusalueeseen kuuluu sekä merialuetta, järviä että virtavesiä. Kalastusalueen pinta-ala on 47 478,23 hehtaaria.

Porvoon-Sipoon kalastusalueen järjestäytymiskokous pidettiin 11.12.2012, jolloin Porvoonseudun kalastusalue ja Sipoon kalastusalue yhdistyivät. Idässä kalastusalueeseen liitettiin Pernajan kalastusalueeseen kuuluneet kylät Härpe, Horslök ja Rabbas. Lännessä rajaa muutettiin siten, että Sipoon kalastusalueeseen kuuluneet Helsingin kaupungissa sijaitsevat vesialueet, liitettiin Helsingin kalastusalueeseen. Toiminta aloitettiin 1.1.2013.Borgå-Sibbo fiskeområde är beläget vid Finska viken i östra Nyland. Till fiskeområdet hör både havsområden, sjöar, träsk och rinnande vattendrag. Fiskeområdets vattenareal är 47 478,23 hektar.

Borgå-Sibbo fiskeområdes konstituerande stämma hölls den 11.12.2012, då Borgånejdens fiskeområde och Sibbo fiskeområde sammanslogs. I öster fogades till fiskeområdet byarna Härpe, Horslök och Rabbas från Pernå fiskeområde. I väster justerades gränsen så, att vattenområdena som finns inom Helsingfors stad fogades till Helsingfors fiskeområde, från Sibbo fiskeområde. Verksamheten inleddes 1.1.2013.