Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Ingå fiskeområde

Yhteystiedot | Jäsenyhteisöt | Kalastusluvat | Erityismääräykset |  Kartat | 
Kuulutukset | Käyttö-ja hoitosuunnitelmat | Muuta  | Kuvaus

Kalastusalueen erityismääräykset


FISKEOMRÅDETS BESLUT
- se kartor och beslut under fliken kartor

Fredningsområden (Lag om fiske 43 §)

Gösen är fredad 1.6-30.6 åren 2013-2017 på följande områden: Espingsfjärden och Skansfjärden (karta I), Kyrkfjärden och Barkarsundet (karta II), Svenviken och söderut till Gyltholmen (karta III) samt Torbackaviken och Kallerfjärden (karta IV). Fiske efter gös är förbjudet, om gös erhålls vid annat fiske, skall fisken omedelbart släppas tillbaka i havet.
Ingå fiskeområdes beslut, Stämman 11.4.2012, 19 §

I havet utanför Ingarskila vattendraget är fiske förbjudet, undantaget är spöfiske och annat fiske med krokredskap samt katsa. Bestämmelsen gäller 1.9-30.11 under åren 2013-2017 (karta V). Bestämmelsen behövs för att öringen skall kunna stiga upp i ån och leka.
Ingå fiskeområdes beslut, Stämman 11.4.2012, 19 §

Ingarskila vattendraget (hela vattendraget, inkluderat Solbergaån) är fredat enligt följande:
Allt fiske är förbjudet i forsar och strömdrag, året runt. På övriga områden gäller att allt fiske efter öring är förbjudet. Erhålls öring i samband med annat fiske skall den ofördröjligen åter utsläppas i vattnet.
Fiske med nät och ryssja är förbjudet under tiden 1.8-31.12. Bestämmelsen är i kraft under åren 2013-2017.
Ingå fiskeområdes beslut, Stämman 11.4.2012, 19 §

Minimimått (Lag om fiske 35 §)

Gösens minimimått är 40 cm fram till 31.12.2017 inom hela Ingå fiskeområde. Beslutet fattat med stöd av Lag om fiske 35 §. Ingå fiskeområdes beslut, Stämman 11.4.2012, 20 §

Knutavstånd (Lag om fiske 32 § och 37 §)

Ingå fiskeområde har gett följande rekommendation: Generellt är minsta tillåtna knutavstånd 45 mm, vid gösfiske 50 mm. Detta berör inte nätfiske efter bete, strömming, vassbuk och nors. Rekommendationen är i kraft fram till 31.12.2017. Ingå fiskeområdes beslut, Stämman 11.4.2012, 21 §

Naturskyddsområden:

Nylands miljöcentral har inrättat ett naturskyddsområde i Ingå inre skärgård, i Stor-Ramsjö och Jakob-Ramsjö. Spöfiske och mete är tillåtna under tiden 16.8-14.4. och pilkning på isen under tiden 1.11-31.3.

Karta över Stor-Ramsiö fredningsområde i pdf-format och
Nylands miljöcentrals beslut i pdf-format finns under fliken kartor.

KALASTUSALUEEN PÄÄTÖKSET
- katso päätökset ja kartat kartta-valikon alla

Rauhoituspiirit (Kalastuslaki 43 §)

Kuha on rauhoitettu 1.6-30.6.2013-2017 seuraavilla alueilla: Espingsfjärden ja Skansfjärden (kartta I), Kyrkfjärden ja Barkarsundet (kartta II), Svenviken ja etelään Gyltholmenin asti (kartta III) sekä Torbackaviken ja Kallerfjärden (kartta IV). Kuhankalastus on kielletty, jos kuha saadaan muun pyynnin yhteydessä, on kala heti laskettava takaisin veteen. Inkoon kalastusalueen varsinaisen kokouksen päätös 11.4.2012, 19 §

Ingarskilavesistön edustalla kalastus on kielletty, lukuun ottamatta viehekalastus ja muu koukkukalastus sekä kalastus katiskalla. Määräys on voimassa 1.9-30.11, vuosina 2013-2017 (kartta V). Määräys tarvitaan, jotta taimen pystyisi nousemaan jokeen kutemaan.
Inkoon kalastusalueen varsinaisen kokouksen päätös 11.4.2012, 19 §

Ingarskilajoenvesistö (koko vesistö, sisältäen Solbergaå) on rauhoitettu seuraavasti: Kaikki kalastus on kielletty koskissa ja virtapaikoissa, vuoden ympäri. Muilla alueilla kaikki taimenen kalastus on kielletty. Taimen joka on saatu muun pyynnin yhteydessä, on heti laskettava takaisin veteen. Kalastus verkoilla ja rysillä on kielletty ajalla 1.8-31.12. Määräys on voimassa vuosina 2013-17. Inkoon kalastusalueen varsinaisen kokouksen päätös 11.4.2012, 19 §

Alamitta (Kalastuslaki 35 §)

Kuhan alamitta on 40 cm 31.12.2017 asti koko Inkoon kalastusalueella. Inkoon kalastusalueen varsinaisen kokouksen päätös 11.4.2012, 20 §

Solmuvälit (Kalastuslaki 32 § ja 37 §)

Inkoon kalastusalue antanut seuraavan suosituksen: Yleinen pienin sallittu solmuväli on 45 mm, kuhankalastuksessa 50 mm. Tämä ei koskee syöttikalan-, silakan-, kilohailin- ja kuoreen verkkokalastusta.
Suositus on voimassa 31.12.2017 asti. Inkoon kalastusalueen varsinaisen kokouksen päätös 11.4.2012, 21 §

Luonnonsuojelualueet:

Uudenmaan ympäristökeskus on perustanut luonnonsuojelualueen Inkoon sisäsaaristossa sijaitsevien Stor-Ramsjön ja Jakobramsjön alueille. Viehekalastus ja onkiminen on sallittu 16.8.-14.4 välisenä aikana ja pilkkiminen jäällä 1.11.-31.3. välisenä aikana.
Katso päätös ja kartta kartat-valikon alla.