Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Suvasveden kalastusalue

Yhteystiedot | Jäsenyhteisöt | Kalastusluvat | Erityismääräykset |  Kartat | 
Kuulutukset | Käyttö-ja hoitosuunnitelmat | Muuta  | Kuvaus  | WWW -sivu

Kalastusalueen erityismääräykset


PÄÄTÖS
Suvasveden kalastusalue kieltää solmuväliltään 21-54 mm pohjaverkkojen ja solmuväliltään 21-64 mm pinta- ja välivesiverkkojen käytön Suvasveden pääaltaalla ja Paljakkavedellä yli 10 m syvyisillä vesialueilla ja määrää noudatettavaksi Suvasveden pääaltaalla ja Paljakkavedellä kalojen alamittoja seuraavasti: ”Lakisääteiset lohikalojen alamitat ja rauhoitukset”, Kuha 42 cm. Kieltoalue rajautuu Pohjoisessa Vehmersalmen sekä Virtalan- ja Lapinsalmien siltoihin sekä muualla kalastusalueen rajoihin kuitenkin niin, että pienvedet eivät kuulu siihen. Kielto on voimassa 1.5.2010 - 31.12.2020. Tarvittaessa kalastusalueen hallitus voi antaa luvan poiketa näistä määräyksistä tutkimuksen tai mädinhankinnan takia.

PERUSTELUT
Käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaan verkkokalastuksen säätelyllä pyritään turvaamaan järvilohen, järvitaimenen, nieriän ja kuhan kasvu alamittaan saakka, samalla saalis (kg) paranee noin kahden vuoden jakson jälkeen ja istutuksista saadaan parempi tuotto. Rajaamalla kieltoalueesta pois alle 10 m syvyiset vesialueet, eräitä sivuvesistöjä ja pienvedet, saadaan ahven- ja erityisesti siikakannat hyödynnettyä verkkokalastuksessa solmuväliltään pienemmillä verkoilla. Kalojen alamitan säätelyllä pyritään saamaan istutuksista parempi tuotto ja mahdollistamaan yhden kutukerran periaate erityisesti kuhalle ja nieriälle, jotka ovat järvikutuisia. Nieriän ja kuhan istutuksia voidaan mahdollisesti merkittävästi vähentää.