Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Nilsiän reitin kalastusalue

Yhteystiedot | Jäsenyhteisöt | Kalastusluvat | Erityismääräykset |  Kartat | 
Kuulutukset | Käyttö-ja hoitosuunnitelmat | Muuta  | Kuvaus  | WWW -sivu

Kalastusalueen erityismääräykset


Kalastusalue on poistanut KL 26 § 4 mom. nojalla KL 26 § 1 mom. tarkoittaman kalastuskiellon 100 m matkalta padon alapuolelta Lastukoskessa (Nilsiä, Syvärin kalastusalue, 1.1.2008 alkaen toistaiseksi).

Kalastusalue on jatkanut KL 26 § 2 mom. nojalla KL 26 § 1 mom. tarkoittamaa 100 metrin kalastuskieltoaluetta Atron voimalaitoksen padon alla noin 200 metriin eli maantiesiltaan asti (Varpaisjärvi, Syvärin kalastusalue 1.1.2010, alkaen toistaiseksi).

SYVäRI, LUOMANEN, KORPINEN SäLEVä JA SUUR-JUMINEN
Kunta
Nilsiä, Lapinlahti, Sonkajärvi, Rautavaara

Syvärin kalastusalue on päättänyt kieltää solmuväliltään alle 55 mm verkkojen käytön alueellaan Syvärissä, Luomasessa, Korpisessa, Sälevässä ja Suur-Jumisessa jääpeitteen aikana kokonaan ja avovesikaudella yli 5 metrin syvyisellä vesialueella. Rajoitus ei koske muikun verkkokalastusta. Samalla kalastusalue on määrännyt noudatettavaksi seuraavia alamittoja: kuha 42 cm. Määräykset ovat voimassa 1.6.2012 lukien toistaiseksi.