Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Norra svenska fiskeområdet

Yhteystiedot | Jäsenyhteisöt | Kalastusluvat |  Erityismääräykset | Kartat | 
Kuulutukset | Käyttö-ja hoitosuunnitelmat | Muuta  | Kuvaus  | WWW -sivu

Kalastusluvat

NORRA SVENSKA FISKEOMRåDET
Luonnehdinta
Till Norra svenska fiskeområdet hör de vatten som finns i området som sträcker sig från Perho ås och Korplaxbäckens mynningar norr om Karleby till Pörkenäs söderom Jakobstad, samt från Bottensvikens kust i väster t.o.m. linjen Nedervetil - Terjärv - Purmo i Öster.
P.g.a. områdets storlek och mångformighet är vattendragen och vattenområdena, vilka sammanlagt uppgår till 38.929 ha, mycket olika. Fiskeområdet kan indelas i följande tre olika delområden på basen av de olika vattendragskaraktärerna:
a) Perho ås delområde (2 628 ha vatten)
b) Havsområdets delområde (22 804 ha vatten)
c) Larsmo - Öjasön och åarnas delområde (13 497 ha vatten) (åarna innefallar Kronoby-, Esse-, Purmo- och kovijoki åars mellerste - och nedre lopp).
Saalislajit
Perho ås delområde: gädda, abborre, mört, braxen, sik, öring, nejonöga, löja, gärs samt nors och siklöja. I Päiväjärvi träsk och Seljes: regnbåge, steelhead.
Havets delområde: sik, lax, havsöring, lake, strömming, siklöja, abborre och gädda, braxen, nors, id, mört, gös, gers, ål, hornsimpa, storspigg, björkna.
Larsmosjön- och åarnas delområde: (Larsmosjön) lake, gädda,braxen, siklöja, och gös, sik, öring, ål, mört, id och gärs.
(Esse å) lake, abborre, gädda, gärs, braxen, björkna, mört, id, stensimpa och nejonöga.
(Kronoby å) gädda, abborre, lake, braxen, mört, gers, ruda och sutare. I Brännträsket regnbåge.
(Purmo å) gädda, abborre, mört, lake gers, löja och nejonöga. I Stipik och Mosavattnet regnbåge.
Utplanteringar (under senare år):
Perho ås delområde: Gös, nejonöga. I Seljes regnbåge och steel-head. I Päiväjärvi träsk regnbåge, steel-head.
Havets delområdet: Vandrikssik, öring, gädda.
Larsmosjön, åarnas delområde:
I Larsmosjön gös, vandrikssik, öring.
I esse å bäcköring, harr, steel-head, gädda, öring, röding, sik.
I Kronoby å abborre (mderfisk), bäcköring, vanringssik. I Brännträsket regnbåge.
I Purmo å bäcköring, sik, röding. I Stipikoch Mosavattnet regnbåge, steelhead.
Luvat
Norra svenska fiskeområdet säljer själv inga tillstånd för vattenområdet.
Det är fiske- eller delägarlagen som säljer fisketillstånd och/eller arrenderar ut fiskeplatser inom sina vattenområden.
Tillståndens pris varierar mellan ca 4 och 12 euro, beroende på redskap, fångstid, ort och delarlag. Alla fiske- och delägarlag ger ut information över tillståndsområdet, eventuella begränsningar m.m. i samband med inlösen av tillståndkort.
Luvanmyynti
Eugmo bys fiskelag: Tillståndet säljs av Andelsbanken i Bosund Eugmo och Holm, Grill 57, Eugmo Baren, Pias Livs, Snellmans Jakt- och Fiske och Bror Grankulla.
Gamlakarleby fiskargille: Tillståndet säljs vid busstationen i Karleby samt av Kello-Koivisto i Karleby.
Kaustar fiskelag: Tillståndet säljs av Gustav Tylli (06-830 1207) och Lars Häggblom.
Kirilax fiskelag: Tillståndet säljs av Johan Helander (06-830 1024).
Korplax fiskelag: Tillståndet säljs av Håkan Bystedt (06-822 2314) kortet till Päiväjärvi via automat vid Friis by.
Kronoby fiskelag: Tillståndet säljs från Kronoby Andelsbank, Posten i Kronoby, samt från Bexars Jakt & Fiske. En fiskekortsautomaten finns vid Rönnforsen.
Kvikan fiskelag: Tillståndet säljs av Harry Tallqvist (06-822 6033).
Kyrkoby fiskelag: Tillståndet säljs av Jan-Erik Mattson (06-729 3525) och Karl-Henrik Petterson.
Larsmo bys fiskelag: Tillståndet säljs vid Andelsbanken i Holm, Sportmagasinet Mattson och Fisk Boden.
Lepplax-Norrby fiskelag: Tillståndet säljs vid Andelsbakernas i Kållbyy, Kronoby och Jakobstad, Snellmans Jakt & Fiske samt Bexars Jakt & Fiske.
Nedervetil fiskargille: Fiskekorten säljes från Lasses Fiske & Jakt, Café Wiking och Seljes Camping. (Nedervetil Fiskargille är även ombud för försäljningen av statens fiskevårdsavgifter och länsvisa spöfiskeavgifter 0500-645 121).
Palo bys fiskelag: Tillståndet säljs av Clas Laxåback (06-822 2425), Per-Erik Biskop, Ralf Borg, Karl pöyhtäri och Pehr Skähl.
Pirilö fiskelag: Tillståndet säljes hos K-J Envall (06-724 7764) och Erik Granroth.
Purmo fiskelag: Tillståndet säljs vid Purmo Andelsbank och Purmo Service, samt från automater vid Stipik och Mossavattnet.
Rödsö fiskelag: Korten säljs av Börje Heinola (06-830 1360), Nils Bredskär och Allan Fredlund.
Terjärv fiskelag: Fiskekorten säljs avid Terjärv Grill, SEO, Servicecentralen och av Torolf Granvik.
Vestersundsby fiskelag: Fiskekorten säljs av John Söderman (06-723 0480), Kurt Sundberg, Erik Lillquist och Kenneth Skutvik.
Vestersundsby fiskargille: Tillståndet säljs av Hans-Erik Gädda (06-723 6872), Jan-Erik Mattson, Petter Nieminen, Mikael Rönning och Krister Byggmäster.
Vittsar fiskelag: Tillståndet säljs hos Pehr Honga (06-822 2297 och Lars Mattson.
Öja fiskelag: Fiskekorten säljs vid Boströms Butik, Öja Market och Sportmagasinet i Karelby.
Över- o. Ytteresse fiskelag: Fiskekorten säljs vid Kesoil baren, Kalles Grillcafe, Muukkonens servicestation och vid automaterna vid Fors-Gers, Pössforsen och Ox hålet.
Över- o. Nederlappfors fiskelag: Tillståndet säljs från Lappforsboden, Muukkonens servicestation, Holländers kiosk i Jakobstad, Andelsbanken i Lappfors och från automater vid Terjärvvägen och vid Hjulfors.