Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Itäisen Uudenmaan kalastusalue / Östra Nylands fiskeområde

Yhteystiedot | Jäsenyhteisöt | Kalastusluvat | Erityismääräykset | Kartat | 
Kuulutukset | Käyttö-ja hoitosuunnitelmat | Muuta  | Kuvaus

Kuvaus

Östra Nylands fiskeområde är beläget i östligaste Nyland och dess hemort är Lovisa. Till fiskeområdet hör både havsområden, insjöar och rinnande vattendrag. Fiskeområdets areal är c. 51 016 hektar. Östra Nylands fiskeområdes konstituerande möte hölls den 12.12.2012, varvid Forsby å, Pernå, Lovisa och Strömfors fiskeområden fusionerades.

Enligt fiskeområdets vattenägarregister hör till fiskeområdet 846 fastigheter, varav 233 är samfällda och 613 skiftade. Vattenägarna är till antalet 695, enligt principen att ett samfällt eller samägt vattenområde är en ägare, fastän fastigheten i själva verket kan ha tiotals eller hundratals delägare. Fiskeområdet har inte heltäckande uppgifter om delägarnas antal. Av vattenägarna äger 96 st. ett vattenområde större än 50 ha, av dem äger 10 st. ett vattenområde på 500 ha -1 000 ha och 13 st. ett vattenområde på över 1 000 ha.Itäisen Uudenmaan kalastusalue sijaitsee Itä-Uudellamaalla ja sen kotipaikkakunta on Loviisa. Kalastusalueeseen kuuluu sekä merialuetta, järviä että virtavesiä. Kalastusalueen pinta-ala on n. 51 016 hehtaaria. Itäisen Uudenmaan kalastusalueen järjestäytymiskokous pidettiin 12.12.2012, jolloin Koskenylänjoen, Pernajan, Loviisan ja Ruotsinpyhtään kalastusalueet yhdistyivät.

Kalastusalueen vedenomistajarekisterin mukaan siihen kuuluu 846 kiinteistöä, joista 233 on yhteisiä ja 613 jaettuja. Vedenomistajia on 695, periaatteella että yhteinen tai yhteisomistuksessa oleva vesialue on yksi omistaja, vaikka kiinteistöllä todellisuudessa voi olla kymmeniä tai satoja osakkaita. Kalastusalueella ei ole kattavat tiedot osakkaiden määrästä kalastusalueella. Vedenomistajista 96 omistaa yli 50 ha vesialueen, 10 heistä omistaa 500 ha -1 000 ha vesialueen ja 13 heistä omistaa yli 1 000 ha vesialueen.