Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Västra Nylands fiskeområde / Länsi Uudenmaan kalastusalue

Yhteystiedot | Jäsenyhteisöt | Kalastusluvat | Erityismääräykset |  Kartat | 
Kuulutukset | Käyttö-ja hoitosuunnitelmat | Muuta  | Kuvaus

Kalastusalueen erityismääräykset

ENTISEN BROMARV-TENHOLAN KALASTUSALUE

Solmuväli
Entisen Bromarv-Tenholan kalastusalueella on pienin sallittu solmuväli verkoissa 45 mm.

Poikkeukset:
Määräys ei päde syöttikalan verkkokalastuksessa.
Silakkaa, kilohailia, kuoretta ja muikkua kalastaessa pätee kalastusasetuksen määräys, pienin sallittu solmuväli on 10 mm.
Merilohta ja –taimenta kalastaessa pätee kalastusasetuksen määräykset.

Knutavstånd
Inom tidigare Bromarf-Tenala fiskeområde är minsta tillåtna knutavstånd i nät 45 mm.

Undantag:
Bestämmelsen gäller inte vid fångst av betesfisk.
Vid fångst av strömming, vassbuk, nors och siklöja gäller förordning om fiske, minsta tillåtna knutavstånd är 10 mm.
Vid fångst av havslax och havsöring gäller det som är skrivet i förordning om fiske.
ENTISEN HANGON KALASTUSALUE

VOIMASSAOLEVAT SÄÄNNÖSTELYPÄÄTÖKSET

Rauhoituspiiri
Määräys: Kaikenlainen kalastus on kielletty, poikkeuksena kalastus tieteelliseen tarkoitukseen.
Voimassa: 30.4. 2022 asti
Alueet: Tvärminnen kylässä: Krogarviken-Kvarnskär sekä Landbjörkskärin ja Sjöbjörkskärin väliseen salmeen.

Katso Rauhoituspiirin karttaa "Kartat" -osiosta.

GÄLLANDE FISKEBESTÄMMELSER

Fredningsområde
Bestämmelse: Allt fiske är förbjudet. Undantaget fiske i vetenskapligt syfte.
I kraft: Fram till och med 30.4.2022.
Områden: Tvärminne by: Krogarviken-Kvarnskär samt sundet mellan Landbjörkskär och Sjöbjörkskär.

Karta över fredningsområdet finns under rubriken "Kartat"