Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Yli-Kemin kalastusalue

Yhteystiedot | Jäsenyhteisöt | Kalastusluvat | Erityismääräykset | Kartat | 
Kuulutukset | Käyttö-ja hoitosuunnitelmat | Muuta  | Kuvaus

Kuvaus

Tule kokemaan hienoja elämyksiä erämaisten jokien keskellä. Käytössäsi ovat laajan vaihtelevan ja maisemiltaan hienon kalastusalueen monet joet suvantoineen, virtoineen ja koskien alustoineen. Kalastusalueen muodostavat Metsähallitus, osakas- ja kalastuskunnat sekä yksityiset tilat.

Saaliiksi voit saada taimenen, joka esiintyy sekä kookkaampana vaellustaimenena, että paikallisena luontaisena villinä kantana, harjuksen, jota esiintyy kaikissa alueen joissa. Siikaa saadaan keväällä verkolla, kesällä perholla ja uistimella ja talvella mormyskalla. Myös haukea kalastetaan paljon, erityisesti kevätkesällä. Hauen uistelu on tärkeä harrastus mm. Tenniöllä, Kuolajoella ja Aatsingilla. Talvella pidetään mateenkoukkuja. Värriöjoessa ja osassa sen sivuhaaroja esiintyy harvinainen pienikokoinen ja vikkelä puronieriä.

Sijoitamme kaikki kalastusalueen varat kalavesien hoitoon ja edistämme jokien kunnostusta. Koski- ja virtapaikoista on valtaosa kunnostettu uiton jäljiltä Lapin ympäristökeskuksen toimesta. Näillä keinoilla olemme lisänneet arvokkaampien taimen- ja harjuskantojen elinalueita. Ostaessasi vieheluvan varmistat omalta osaltasi tulevien vuosien kalansaaliin.

Yli-Kemin kalastusalueen viehekalastuksen yhtenäislupa-alue

Jokien kuvaus

1. Kemijoki, Kitisen suusta - Savukosken kirkonkylälle n. 40 km
Tällä välillä ovat vapaan Kemijoen suurimmat kosket. Joen leveys vaihtelee 50 - 100 metriin. Kosket ja nivat ovat kookkaiden taimenten ja harjusten syönnösaluetta, joten perho- ja viehekalastukselle ovat hyvät mahdollisuudet. Alueella harrastetaan perhonsoutua juhannuksesta elokuulle ja loppukesällä vetouistelua. Sivujoet kuuluvat lupa-alueeseen.

2. Kemijoki, Savukosken kirkonkylältä - Kairijoen suuhun, n. 48 km
Tällä välillä joki on kapeampi ja matalampi, kuin alempana. Voimakkaimpana virtapaikkana on Savukoski tunnetuin kalastuspaikka. Alueen harjus ja taimenkannat ovat hyvät ja lisäksi on runsaasti pieniä kalaisia sivujokia. Veneilykalastusalueena jokiosuus on erinomainen. Yli-Arajoki ei alaosiltaan kuulu lupa-alueeseen, mutta latvaosan valtionvedet kuuluvat.

3. Värriöjoki sivujokineen
Värriöjoki sivujokineen on helposti rannalta kalastettava alue, jossa esiintyy luontainen villi pienikokoinen taimen sekä harvinainen puronieriä. Koski- ja virtapaikat on kunnostettu. Maltion luonnonpuisto ei kuulu lupa-alueeseen.

4. Tenniöjoki Kemijoesta Naruskajoen suuhun, 45 km
Tenniö on juoksultaan hitain ja syvin joki, jossa on erinomaiset mahdollisuudet vetouisteluun. Koski- ja virtapaikat on kunnostettu. Saaliskaloja ovat kookkaat taimenet, harjukset ja hauet sekä siika. Puhtaasta kylmävetisestä virtavedestä saatu hauki on myös maultaan erinomainen arvokala. Sivujoet kuuluvat lupa-alueeseen. Tärkein niistä on Maltio sivuhaaroineen. Maltiolla esiintyy luontainen pienikokoinen taimen, harjus ja siika. Pitkältä koskelta Illilään, Nilihaaran suu ja Kenttämaan kohta eivät kuulu lupa-alueeseen.

5. Naruskajoki, Naruskajoen suu – Naruskajärvi
Naruska on tunnettu melonta-, perho- ja viehekalastusjoki. Saaliskaloja ovat taimen, harjus, siika ja hauki. Koski- ja virtapaikat on kunnostettu. Naruskajoen itäpuolen sivujoet ja Ylä-Naruska eivät kuulu lupa-alueeseen.

6. Kuolajoki, Kuolajoen suusta Aatsingin suuhun, Aatsinkijoki, Jouttenoja ja Kivihaara
Kuolajoki on erinomainen perho- ja viehekalastusjoki. Aatsinkijoki virtaa halki Naturaan kuuluvan Joutsenaapa - Kaita-aapa suojelualueen. Joutsenoja on erämainen ja rehevä oja suojelualueen keskellä. Saaliskaloja ovat harjus taimen ja hauki, jota erityisesti alkukesästä saadaan runsaasti. Alueen joet ovat rehevämpiä, kuin muut Yli-Kemin joet, joten haukisaalis on suhteellisesti suurempi. Kuolajoki Aatsingin suusta ylös (6a) on tavoitteena liittää kalastusalueeseen ja muutosprosessi on vireillä.

Lähetä saalispalaute!
Se on tärkeä vesialueen hoidon suunnittelussa. Linkki löytyy ”Kalastusluvat” välilehdeltä.

Tervetuloa Itä-Lappiin, kokemaan unohtumattomia hetkiä harrastuksesi parissa!