Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Pyhäjokivarren kalastusalue

Yhteystiedot | Jäsenyhteisöt | Kalastusluvat | Erityismääräykset |  Kartat | 
Kuulutukset | Käyttö-ja hoitosuunnitelmat | Muuta  | Kuvaus  | WWW -sivu

Kalastusalueen erityismääräykset

PYHäJOEN KALASTUSSääNTö

1. Kalastussääntö on voimassa Pyhäjoessa Pyhäjoen yhteislupa-alueella
2. Kalastussääntöä tulee kaikkien alueella kalastavien noudattaa
3. Kalastusoikeuden haltijan tehtävänä on valvoa omistamallaan vesialueella kalastussäännön noudattamista
4. Viehekalastusta koskevat määräykset:
- vuorokaudessa saa yksi henkilö ottaa enintään kaksi lohikalaa (lohi, taimen, siika, harjus)
- kalojen alamitat kalastuslain mukaiset
- jokialueella moottoriuistelu on kielletty
- harrilaudan käyttö on kielletty
- lohen ja taimenen (kaikissa muodoissaan) viehekalastus on kielletty 15.09-15.11. mainitut päivät mukaan lukien
5. Harjus on rauhoitettu huhti- ja toukokuun ajan
6. Nahkiaisen pyynti on kieletty jokialueella lokakuun 5. päivän jälkeen.
Pyynnin rajoituksesta päättävät jokisuun kalastusoikeuden haltijat.
Päätöstä noudattavat Pyhäjokivarren kalastusalueeseen kuuluvat kalastuskunnat niiltä osin kuin se on yhtenäisen käytännön mukaan tarpeellista.
7. Verkkokalastusrajoitus: Verkkokalastus on kielletty joessa 1.6. -31.12. välisenä aikana. Kielto on voimassa toistaiseksi. Vaelluskalakantojen elvyttäminen ja joen vapakalastuksen kehittäminen vaatii verkkopyynnin rajoittamista joessa. Lohen esteettömän pääsyn ja lisääntymismahdolli-suuksien turvaamiseksi ei vapaa verkkokkalastus ole perusteltua.
8. Pyhäjoen suualueen ja siihen liittyvän merialueen kalastuksen säätelystä vastaavat ao. alueen kalastusoikeuden haltijat. Kalastuksen järjestely ja sen säätely tulee tapahtua siinä laajuudessa kun se on tarpeellista turvaamaan vealluskalojen esteettömän pääsyn jokeen.