Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Suonteen kalastusalue (K-S)

Yhteystiedot | Jäsenyhteisöt | Kalastusluvat | Erityismääräykset |  Kartat | 
Kuulutukset | Käyttö-ja hoitosuunnitelmat | Muuta  | Kuvaus  | WWW -sivu

Kalastusalueen erityismääräykset

SUONTEEN KALASTUSALUE

Suonteen kalastusalueen hallitus on kokouksessaan 28.2.2004 päättänyt määrätä kalastuslain 35 §:n 2 momentin nojalla saaliiksi otettavien kalojen ja rapujen alamitaksi: Harjus 35 cm, kuha 45 cm ja rapu 10 cm.
Päätös koskee kaikkia Suonteen kalastusalueen vesialueita.
Järvitaimenen ja -lohen alamitaksi määrättiin 55 cm Suonteella, Viherillä, Puttolanselällä ja Angesselällä.
Muilla vesialueilla ovat voimassa kalastuslain mukaiset taimenen ja järvilohen alamitat.

Viherinkoskelle määrättiin voimaan seuraavat alamitat:
Harjus 35 cm, kuha 45 cm, rapu 10 cm.
Eväleikatut taimenet ja lohet 40 cm, leikkaamattomat 55 cm.


SUONTEEN KALASTUSALUE
Voimassaoloaika
..2008-01-01 - ..2012-01-01

VERKKO-, RYSÄ- JA VAPAKALASTUSKIELTO.
PYYDYKSEN SILMÄKOKORAJOITUS.
RAVUSTUSKIELTO.


SUONTEEN KALASTUSALUEEN HALLITUS on kokouksessaan 4.4.2007 kieltänyt kalastuslain 37 §:n 2 momentin ja kalastusalueen ohjesäännön sekä Suonteen, Myllynkosken ja Viherinkosken yhdistetyn käyttö- ja hoito-suunnitelman nojalla verkko-, rysä- ja vapakalastuksen osalla Joutsan osakaskunnan (172:402:876:3) vesialueita ajalla 15.8.-15.11. alueelta, joka alkaa 200 metriä kantatie n:o 4:n länsipuolelta ja jatkuu Myllynkosken yläpuolella sijaitsevan Viheriin kuuluvan lahdensuun tasolle.

- Solmuväliltään alle 55 mm:n verkkojen käyttö on kielletty samalla vesialueella ajalla 1.1.- 31.12.

- Koskialueella (Pohjoismylly 172:402:25:8) on kaikenlainen kalastus kielletty läpi vuoden.
Kiellot ovat voimassa vuosina 2008-2012.

- Viherinkoskelle määrätään samat seisovien pyydysten rajoitukset kuin Joutsan osakaskunnan vesialueelle Myllynlahdella.
Rajoitusalue alkaa 200 metriä Viherinkosken maantiesillan alapuolisilta vesialueilta ja ulottuu Suonteejärven suunnassa Linnasaaren pohjoiskärjen tasolle.
Kielto on voimassa vuosina 2008-2012.
Vapakalastus on kielletty kalastusasetuksen määrittämänä rauhoitusaikana ajalla 11.9.-15.11.

- Suonteen järvelle, Angesselälle, Puttolanselälle ja Viherinjärvelle määrätään 31-54 mm:n solmuvälin verkkojen käyttökielto ajalle 1.10.- 30.4. yli 6 metrin syvyisissä vesistökohteissa. Kielto on voimassa vuosina 2008-2012.

- Ravustus kielletään 21.7.2007 klo 12.00 - 31.10.2010 välisenä aikana seuraavissa järvissä: Laitjärvi, Hirvijärvi, Iso Säynätjärvi ja Iso Suojärvi.