Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Regler för rekordfiskregistret

Regler för rekordfiskregistret | Undre mått för rekordfiskarna | Anmälan till rekordfiskregistret

I början av år 2000 grundades det ett nytt rekordfiskregister i Finland. Orsaken var att en del av de gamla rekorduppgifterna var bristfälliga eller till och med felaktiga och det var omöjligt att kontrollera om uppgifterna stämde. De gamla registren förblir en viktig del av finländsk fiskehistoria. I det nya registret samlas uppgifter om rekordfiskar och -kräftor från 2000-talet.

Man har definierat ett nytt undre mått för varje fisk- och kräftart. De fiskar som överskrider undre måtten har möjlighet att granskas och godkännas av rekordfisknämnden. För större fiskar anges gränserna enligt vikt, för mindre fiskar och kräftor är det längden som avgör. För vissa sällsynta arter har man inte definierat någon undre gräns, men även dessa fiskar kan tas med i registret.

Rekordfisknämnden klassificerar fiskarna och kräftorna enligt hur fångsten dokumenterats och hur pålitliga uppgifterna är i tre klasser (A,B,C). Registret särskiljer även på fångstredskapen. För att sporra fiskarna har Naturhistoriska centralmuseet lovat en glasfiberavgjutning av fisken till halva priset om fiskaren önskar en sådan.

Finlands rekordfiskregister ersätter inte de gamla traditionella registren som olika organisationer och tidningar inom branschen upprätthåller, utan registret kompletterar dem. Anmälningarna till registret skickas inte direkt till nämnden, utan enligt gammal modell till de någon av organisationerna eller tidningarna. Dessa instanser vidarebefordrar sedan de anmälningar som uppfyller undre måttet vidare till rekordfisknämnden.

Finlands rekordfiskregister är resultatet av ett brett samarbete. Med i nämnden finns följande instanser: Finlands Fritidsfiskares Centralförbund, Finlands Yrkesfiskarförbund, Centralförbundet för Fiskerihushållning, Naturhistoriska centralmuseet Finlands miljöcentral, tidningen Erä, tidningen Metsästys ja Kalastus samt Helsingin Sanomat. Jussi Pennanen från Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och Harri Dahlström fungerar som nämndens experter. Professor Hannu Lehtonen från Helsingfors universitet är ordförande, redaktör Veikko Rinne från tidningen Erä är vice ordförande och fiskerikonsulent Jaana Vetikko från Finlands Fritidsfiskares Centralförbund är sekreterare.

Instruktioner

Längd
Mät fiskens längd från ändan av käken till fenspetsen, med en millimeters noggrannhet. Placera fisken på ett jämt underlag och mät längden längs med fisken, inte över fisken. Mät även största omkrets.

Kräftor mäts från pannspets till stjärtspets med en millimeters noggrannhet.

Vikt
Väg helst fisken eller kräftan på en butiks- eller postvåg, så får du vikten med ett grams noggrannhet. Om du inte genast har möjlighet att väga fisken, förvara den orensad så kallt som möjligt tills du kan väga den.

Bekräftelse
Skaffa tvåoberoende vittnen till mätningen och vägningen, i butiken kan du t.ex. be expediterna till hjälp. Skriv ett vägningsbevis ur vilket fisk- eller kräftarten framgår, var och när den vägdes, på vilken typ av våg och vittnenas kontaktuppgifter. Om vågen skriver ut ett kvitto skall du bifoga det till beviset.

Övriga bevis
Ta fotografier av fisken eller kräftan på så nära håll som möjligt. Ta förutom traditionella fångstfotografier också bilder där fisken eller kräftan är på ett jämnt underlag och du har lagt ett bekant föremål bredvid fisken, t.ex. en tidning eller en tändsticksask för att ge bilden perspektiv. Det är även bra att ta bilder vid själva vägningen.

Om möjligt, frys ned fisken eller kräftan hel för eventuella närmare undersökningar. Det här är speciellt viktigt för t.ex. laxar och öringar samt mörtfiskar, för artbestämningen skull. Om du inte kan frysa ned hela fisken för att den är för stor, frys i alla fall ned dess huvud.

Ta till vara åtminstone 10 fjäll och spara dem i en papperspåse, där de får torka.

Fyll i en fångstanmälansblankett
Posta den ifyllda blanketten med bilagor så snabbt som möjligt till någon av branschorganisationerna eller till en sådan tidning som samlar uppgifter om storfiskar. Meddela om du har frusit ned fisken eller kräftan, så får du tilläggsuppgifter om hur du skall gå till väga.

Information om storfiskar och stora kräftor insamlas av:

Centralförbundet för Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
tel. 09-684 4590
(alla fisk- och kräftarter, alla fångstsätt)

Finlands Fritidsfiskares Centralförbund
Vanha talvitie 2-6
00580 Helsingfors
tel. 09-228 9130
(alla fiskarter och alla fångstsätt)

Finlands Sportfiskarförbund
Vanha talvitie 2-6
00580 Helsingfors
tel. 09-228 9120
(alla fiskarter, endast spöredskap)

Tidningen Erä
Esterinportti 1
00015 Yhtyneet Kuvalehdet
tel. 09-15 661
(abborre, gädda, gös, lax, sik och öring, alla fångssätt)

Tidningen Metsästys ja Kalastus
Maistraatinportti 1
00015 Yhtyneet Kuvalehdet
tel. 09-15 661
(gäddor över 10 kilo, endast spöredskap)