Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Fisketillståndssystemet i Finland

Den nya lagen om fiske trädde i kraft den 1.1.2016 och medförde förändringar i fisketillståndssystemet. Statens fiskevårdsavgift och de länsspecifika avgifterna har sammanslagits till en enda fiskevårdsavgift.


Fiskesättunder 18 år, över 65 år18-64 år

Mete
Pilkfiske
Fiske med strömmingshäckla

avgiftsfri allmän fiskerättavgiftsfri allmän fiskerätt

Handredskapsfiske med
ett spö

ej statens fiskevårdsavgift
statens fiskevårdsavgift

Fiske med stående redskap (nät, katsa, långrev osv)
Fiske med mer än ett spö
Kräftfiske

ej statens fiskevårdsavgift MEN
vattenägarens tillstånd
statens fiskevårdsavgift OCH
vattenägarens tillstånd

Fiske på specialområden

ej statens fiskevårdsavgift MEN
vattenägarens tillstånd
statens fiskevårdsavgift OCH
vattenägarens tillstånd


OBS! Mete-och pilkfiske samt spöfiske med stöd av fiskevårdsavgiften är förbjudet i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk. Därtill kan fiske begränsas med beslut av NTM-centralen, se kalastusrajoitus.fi.

Med specialområden avses områden där fiske är begränsat bland annat vissa av Fortstyrelsens områden samt fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk.

Fiskevårdsavgiften år 2017


Alla fiskare i åldern 18–64 år betalar en fiskevårdsavgift. Avgiften gäller inte pilkfiske, maskmete eller fiske med strömmingshäckla.

Efter att ha betalat fiskevårdsavgiften kan man fiska med ett spö i hela landet, förutom Åland. Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk och inte heller i områden där fiske förbjudits av NTM-centralerna.

För övrigt fiske ska man utöver fiskevårdsavgiften ha tillstånd av vattenområdets ägare. Detta gäller bland annat fiske med stående redskap och fiske med flera spön.

Fiskevårdsaviften år 2017 är 39 euro för 1 år, 12 euro för 7 dygn och 5 euro för 1 dygn.

Så här betalar du fiskevårdsavgiften

Det är numera Forststyrelsen som sköter om försäjlningen av fiskevårdsavgiften. Det finns tre sätt på vilken du kan betala din fiskevårdsavgift.

1. Webbutiken Eräluvat www.eraluvat.fi
Logga in i Eräluvat-webbutiken, registrera dig och lös ut din fiskevårdsavgift. I samband med registreringen efterfrågas fiskarens namn, kontaktuppgifter och födelsetid (inte personbeteckning). Du kan printa ut kvittot eller spara det till exempel på din mobila enhet.

2. Servicenumret 020 69 2424 (vardagar 8–16)
Ring servicenumret och uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och din födelsetid. Du får per post ett betalningsverifikat med vilket du kan betala fiskevårdsavgiften. Spara kvittot över betalningen.

3. Servicedisk
Du kan registrera dig och betala fiskevårdsavgiften på Forststyrelsens naturum eller i R-kioskerna. Då kan du sköta registreringen och betalningen och få med dig kvittot över fiskevårdsavgiften med en gång.

Observera


- Kvitto över erlagd avgift ska alltid medhållas vid fiske
- Om du är under 18 år eller över 65 och befriad från avgifter, ha med ett id-bevis då du fiskar. Då är det lätt att konstatera din ålder.


sidan uppdaterad 19.12.2016

 

Länkar

PDF över fritidsfiskets fisketillståndssystem i Finland

Köp statens fisketillstånd på nätet

Kalastusrajoitus.fi - karttjänst över fiskförbudsområden


Läs mer

Ålands landskapsregering / Fiska på Åland

Jakt- och fisketillståndens telefontjänst

020 69 2424