Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Aktuellt


Äärimmäisen uhanalainen järvilohi kudulla. Kuva: Kalatalouden Keskusliitto/Tapio Gustafsson

Hösten är laxfiskarnas lektid

Våra fantastiska laxfiskar leker på hösten. Den egentliga leken sker under oktober och i början av november, men laxen, vandringssiken och öringen kan ha inlett sin vandring upp i vattendragen redan på sommaren. Siklöja, röding och sik föredrar grunda grus- och sandbottnar i våra sjöar.

Laxen och öringen är fredade i september, oktober och november i älvar och bäckar. Siken har motsvarande fredningstid i älv och bäck som mynnar i havet. Insjölaxens fredningstid har börjat redan den 1.8. Rödingen är totalfredad i delar av Vuoksen vattenområde. Fångst och försäljning av fredad fisk fsamt användning av sådana fångstredskap som är särskilt lämpade för fångst av den är förbjuden under fredningstiden.

Läs mer om fredningstider

 

I media just nu


Nyheter

Silakat valtaavat Stadin – silakkamarkkinat alkavat sunnuntaina
05.10.2018
Lue lisää >>

Strömmingarna intar Helsingfors - strömmingsmarknaden börjar på söndag
05.10.2018
Lue lisää >>


Fisketillstånd och avgifter >>

Fiskmarknadskalender >>

Fiskeövervakningskurser >>