Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Goda fiskeseder

1. Respektera naturen
Att naturen mår bra är en grundförutsättning för att man ska kunna fiska och fiska kräftor. Kom ihåg att allt i naturen har ett samband. Kasta inte skräp och skada inte naturen när du fiskar – en samvetsgrann fiskare lämnar inte spår efter sig.


2. Vårda fiskbestånden och fiskarnas livsmiljö
Man måste sköta fiskbestånden för att de ska må bra. För fiskbestånden är det viktigt att vattenkvaliteten är bra.


3. Fiska hållbart
Fiska endast så mycket fisk som du själv behöver och kan använda. Fiska olika fiskarter. Fiska inte bort fiskyngel.


4. Lär dig fiska, skaffa dej kunskap och skicklighet
Till fisket hör många stadgar och bestämmelser. Bekanta dej med dem och med olika fiskesätt. Då blir din fritidssysselsättning mångsidigare och ger dej mera.


5. Ta hänsyn till andra
Visa respekt för andra fiskare och fiskesätt och övriga som rör sig på vattnen och tillbringar sin fritid vid stränderna.


6. Ha fisketillstånden i skick
De inkomster som kommer från fiskevårdsavgiften och fisketillstånd används till nytta för fiskbestånden. Utgifterna för tillstånden är bara en liten del av de totala utgifterna för fisket, men är till nytta för fiskbestånden och därmed fiskfångsterna.


7. Förorsaka inte onödigt lidande åt din fångst
Bedöva de fiskar du fångar och tappa dem på blod - samtidigt visar du respekt för din fångst och förbättrar fiskens hållbarhet.


8. Hantera fisken på rätt sätt
Lär dej hantera din fångst, hur du förvarar den och hur du tillreder den – rätt hanterad njuter du av din fångst ännu vid matbordet.


9. Sörj för säkerheten till sjöss
Förorsaka inte fara för andra med ditt fiske, ditt uppförande eller dina fångstredskap. Kom ihåg att märka dina fångstredskap. Använd flytväst och håll din båt och din utrustning i skick.