Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Tidningar


Centralförbundet ger ut tre tidningar med långa anor. På svenska Fiskeritidskrift för Finland och på finska Suomen Kalastuslehti och Kalastaja.

Fiskeritidskrift för Finland

FTF2_2017_pärm

En tidskrift för vattenägare, aktiva inom delägarlag och fiskeområden, yrkesfiskare samt överlag alla som är intresserade av fisk och fiske. Fiskeritidskrift är tidningen för dig som vill hållas uppdaterad med vad som händer inom fiskeribranschen.

Tidningen innehåller bland annat artiklar om fiskevård, nyttjandet av fiskstammar och färskaste forskningen om fiske och miljö.

Fiskeritidsskrift 2/2017 har utkommit den 12 maj. Du kan läsa de markerade artiklarna på nätet.

Innehåll

* Ledaren
* Notiser
* Vår nationalfisk abborren Hannu Lehtonen
* Abborrfisket i Finland Hannu Lehtonen
* Skarvarna förstärker övergödningens effekter Lars Krögerström
* De stora rekordfiskarnas år Tapio Gustafsson
* Det finns inget samband mellan skarven och gös- och abborrbeståndens täthet Aleksi Lehikoinen m.fl.
* Förvaltningen är blind för skarvens konsekvenser Kenneth Nordberg
* Förvaltning av naturkonflikter Mari Pohja-Mykrä
* Östersjölaxens dioxinhalter har sjunkit Marika Jestoi m.fl.
* Nytt lyft i arbetssäkerheten för kommersiella fiskare Tiina Mattila m.fl.
* 8,7 miljoner euro ska ge nya innovationer Malin Lönnroth

* Juristen har ordet
* Händelsekalendern 2017
* Fiskeritidskrift för 100 år sedan
* Personnytt

Nummer 3/2017 utkommer den 8 september.

Vill du prenumerera på Fiskeritidskrift? Kontakta Fiskeritidskrifts redaktion om du vill ha ett provnummer av tidningen.

 

Läs mer

på våra sidor

Suomen Kalastuslehti

Kalastaja


Länkar


Fiskeritidskrifts mediakort

Suomen Kalastuslehden mediakortti

Kalastajan mediakortti