Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Från fiskeområden till fiskeriområden

nedläggningstrappa

Enligt den nya lagen om fiske läggs de nuvarande fiskeområdena ner och de ersätts med fiskeriområden. Fiskeområdena fortsätter fungera normalt till slutet av år 2018. De nya fiskeriområdena grundas år 2019.

Fiskeområdets uppgifter under övergångsperioden

Fiskeområdena sköter under åren 2016-2018 en del av de uppgifter, som enligt lagen om fiske 129 § hör till fiskeriområdena. Det här är uppgifter som måste skötas fortlöpande, så som fiskeövervakning och utbetalning av ägarersättningar. Fiskeområdets befogenhet upphör den 31.12.2018.

Förutom lagstadgade uppgifter kan fiskeområdet ha uppgifter som baserar sig på överrenskommelser, så som uppgifter som delägarlag har överför till fiskeområdet. Dessa sköts fram till att uppgifterna kan överföras på fiskeriområdena.

Under övergångsperioden ska fiskeområdet inte ta sig an längre projekt eller förbinda sig till kontakt som sträcker sig längre än till slutet av 2018.

När och hur får fiskeområdet upplösas?

När fiskeområdets uppgifter tar slut, måste fiskeområdet upplösas med stämmobeslut. Rekommenderad tidpunkt för detta är våren 2019, efter att fiskeriområdet har haft sin första stämma och har rättshandlingsförmåga.


Sidan uppdaterad 6.3.2017

 

På våra sidor

Modellstadgar för fiskeriområden

Från fiskeområde till fiskeriområde - anvisning för övergångsperioden


Upplösning av fiskeområdet - Fiskeritidskrift för Finland 1/17