Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Ekonomiförvaltning


Fiskeområdets finansiering baserar sig på lagen om fiske. För de lagstadgade uppgifternas del betalar fiskerimyndigheterna en andel av fiskevårdsavgifterna som allmänt verksamhetsanslag. Verksamhetsanslaget får användas för att täcka allmänna kostnader som uppstår i fiskeområdets verksamhet. Verksamhetsanslaget består av en basdel som är lika stor för alla fiskeområden samt en tilläggsdel som bestäms enligt fisketrycket inom fiskeområdet.

Fiskeområdet kan också söka om befrämjandemedel från NTM-centralen. Främjandeanslaget är ett projektspecifikt understöd, med vilket fiskeområdet kan finansiera åtgärder som främjar fiskerihushållningen. Det är fråga om åtgärder som kompletterar fiskeområdets lagstadgade uppgifter, och som inte täcks av verksamhetsanslagen. Alla ansökningar om främjandeanslag tävlar NTM-centralvis med varandra. Säkraste sättet att få ta del av anslagen är att göra upp grundliga och välplanerade projekt som följer målsättningarna i fiskeområdets nyttjande- och vårdplan.

Fiskeområdet kan också förvärva egna medel och de kan få in medel genom avtal om överföring av uppgifter t.ex. avtal med delägarlag eller andra vattenägare.

Ur beskattningssynvinkel är fiskeområdet ett allmännyttigt samfund.

Jord- och skogsbruksministeriet kräver att fiskeområdena s revision görs enligt revisionslagen.


   


sidan uppdaterad 6.3.2017

 

Litteratur

rekommendationer

Rekommendationer för fiskeområdets ekonomiförvaltning