Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Beslutsfattande

Fiskeområdets beslutanderätt utövas av fiskeområdets stämma. Fiskeområdets styrelse är utsedd av stämman och den sköter de praktiska förvaltningsuppgifterna. För att sköta löpande ärenden har fiskeområdet en disponent, som kan vara en avlönad person.

Under övergångsperioden i den nya lagen om fiske har fiskeområdet inte befogenhet att reglera fisket genom förvaltningsbeslut. Den övriga verksamheten fortsätter som normalt till utgången av år 2018. I beslutsfattandet följer man fiskeområdets i kraftvarande reglemente.


sidan uppdaterad 20.12.2016