Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Vad är ett fiskeområde?


Fiskeområdet är ett lagstadgat samarbetsorgan, som befrämjar fiskerihushållningen inom sitt verksamhetsområde. Vattnen i ett fiskeområde kan befinna sig inom gränserna för en eller flera kommuner. Vattnen utgör ett fiskeriekonomiskt enhetligt område, inom vilket det är ändamålsenligt att tillämpa enhetliga åtgärder.

Fiskeområdet utgörs av sina medlemmar. Medlemmar är både vattenägare och representanter för dem som använder vattnen, dvs. yrkesfiskare och fritidsfiskare. I fiskeområdet strävar man efter konstruktiva lösningar som tillfredställer både vattenägarna och dem som använder vattnen. Nyttjande- och vårdplanen är ett dokument i vilket fiskeområdet skisserar upp nyttjandet och vården av fiskbestånden enligt principerna för hållbarhet.

Centralförbundet för Fiskerihushållnings regionala medlemsförbund – fiskerihushållningscentralerna och fiskarförbunden – arbetar i nära samarbete med fiskeområdena inom sin region. Över 90 % av hela landets 202 fiskeområden är medlemmar i de regionala medlemsförbunden och cirka hälften av fiskeområdena har disponenter som är anställda i medlemsförbunden.

Enligt den nya lagen om fiske läggs de nuvarande fiskeområdena ner och de ersätts med fiskeriområden. Fiskeområdena fortsätter fungera normalt till slutet av år 2018. De nya fiskeriområdena grundas år 2019.

   

sidan uppdaterad 20.12.2016

 
fiskeområdesstämma

katiska