Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Fångstmått, fredningstider och fångstkvoter

Den nya lagen och förordningen om fiske träder i kraft den 1.1.2016 och medför förändringar i fångstmåtten och fredningstiderna. Det har även införts fångstkvoter för fritidsfiske.

Fiskens längd mäts från käkspetsen till den utsträckta sammanpressade stjärtfenans spets

FiskartFredningstiderFångstmått/fångstkvoter
Öring med fettfena Totalt fredad i Finska viken. Från år 2019 totalt fredad på alla havsområden

Totalt fredad i insjövatten söder om latituden 64º00´N. Gäller inte öring som har fångats i en sådan bäck eller tjärn som saknar vandringsförbindelse med havet eller en sjö

I älv och bäck 1.9.-30.11.

Norr om latituden 67º00´N minst 50 cm

Övriga ställen var fiske tillåtet minst 60 cm

I bäck eller tjärn som saknar vandringsförbindelse med havet eller sjö högst 45 cm

Fettfeneklippt öringI älv och bäck 1.9.-30.11.Minst 50 cm
LaxI älv och bäck 1.9.-30.11.Minst 60 cm. I fritidsfiske 2 laxar/dygn/person

Norr om latituden 63º30´N i Bottenviken minst 50 cm

Insjölax med fettfenaTotalt fredad i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag

I älv och bäck 1.8.-30.11.

Minst 60 cm
Fettfeneklippt insjölaxEnligt kartbilagorna i förordningen i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag 1.6.-31.8

I älv och bäck 1.8.-30.11.

Minst 60 cm

I fritidsfiske i Vuoksen vattendragsområde 1 lax/dygn/person

RödingTotalt fredad i Kuolimo och i Saimen mellan Puumalansalmi och Vuoksenniska

På andra ställen i Vuoksen vattendrag 1.9.-30.11.
I Vuoksen vattendrag minst 60 cm

I Enare träsk minst 45 cm

HarrTotalt fredad i havet

I insjövatten söder om latituden 67 º00`N 1.4.-31.5.
35 cm, norr om breddgraden 67º00'N dock 30 cm

Söder om latituden 67 º00´N minst 35 cm och norr om minst 30 cm

Sik I älv och bäck som mynnar i havet 1.9.-30.11.-

Nejonöga1.4.-15.8.-

Gös-minst 42 cm *

Flodkräfta
Signalkräfta
Turkisk smalklokräfta
1.11.-21.7. klockan 12-

* Enligt lagen om fiske (379/2015) 88 § ska gös som kommersiella fiskare i grupp I fiskar fylla följande mått:
1) minst 40 cm i Finska viken och i insjövatten till utgången av 2018
2) minst 37 cm på havsområden utanför Finska viken fram till utgången av 2018 och därefter minst 40 cm

OBS! Fångstmåtten kan i framtiden variera som en följd av regionala beslut.

Sidan uppdaterad 11.12.2015

 

Länkar


Förordningen om fiske 1360/2015

Förordningens kartbilaga

Utskriftsvänlig tabell över fångstmått, fångstkvoter och fredningstider