Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Fångstmått, fredningstider och fångstkvoter

Följande fångstmått och fredningstider ska följas vid fiske. Det finns även fångstkvoter för fritidsfisket.

Fiskens längd mäts från käkspetsen till den utsträckta sammanpressade stjärtfenans spets.

FiskartFredningstiderFångstmått/fångstkvoter
Öring med fettfena Totalt fredad i Finska viken. Från år 2019 totalt fredad på alla havsområden

Totalt fredad i insjövatten söder om latituden 64º00´N. Gäller inte öring som har fångats i en sådan bäck eller tjärn som saknar vandringsförbindelse med havet eller en sjö

I älv och bäck 1.9.-30.11.

Norr om latituden 67º00´N minst 50 cm

Övriga ställen var fiske tillåtet minst 60 cm

I bäck eller tjärn som saknar vandringsförbindelse med havet eller sjö högst 45 cm

Fettfeneklippt öringI älv och bäck 1.9.-30.11.Minst 50 cm
LaxI älv och bäck 1.9.-30.11.Minst 60 cm. I fritidsfiske 2 laxar/dygn/person

Norr om latituden 63º30´N i Bottenviken minst 50 cm

Insjölax med fettfenaTotalt fredad i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag

I älv och bäck 1.8.-30.11.

Minst 60 cm
Fettfeneklippt insjölaxEnligt kartbilagorna i förordningen i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag 1.6.-31.8

I älv och bäck 1.8.-30.11.

Minst 60 cm

I fritidsfiske i Vuoksen vattendragsområde 1 lax/dygn/person

RödingTotalt fredad i Kuolimo och i Saimen mellan Puumalansalmi och Vuoksenniska

På andra ställen i Vuoksen vattendrag 1.9.-30.11.
I Vuoksen vattendrag minst 60 cm

I Enare träsk minst 45 cm

HarrTotalt fredad i havet

I insjövatten söder om latituden 67 º00`N 1.4.-31.5.

Söder om latituden 67 º00´N minst 35 cm och norr om minst 30 cm

Sik I älv och bäck som mynnar i havet 1.9.-30.11.-

Nejonöga1.4.-15.8.-

Gös-minst 42 cm *

Flodkräfta
Signalkräfta
Turkisk smalklokräfta
1.11.-21.7. klockan 12-

* Enligt lagen om fiske (379/2015) 88 § ska gös som kommersiella fiskare i grupp I fiskar fylla följande mått:
1) minst 40 cm i Finska viken och i insjövatten till utgången av 2018
2) minst 37 cm på havsområden utanför Finska viken fram till utgången av 2018 och därefter minst 40 cm

OBS! Fångstmåtten kan variera som en följd av regionala beslut.

Sidan uppdaterad 6.6.2018

 

Länkar


Förordningen om fiske 1360/2015

Förordningens kartbilaga

Utskriftsvänlig tabell över fångstmått, fångstkvoter och fredningstider