Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Fiske på det samfällda vattenområdet

Delägare och bybor

Rätten till fiske tillhör ägaren av vattenområdet. Delägarlaget är skyldigt att ordna fisket så, att man utgående från bästa tillgängliga information ordnar nyttjandet och vården av fiskresurserna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Delägarnas fiskerätt delas mellan ägarna i förhållande till ägoandelar. Till utomstående fiskare kan man sälja fiskelov, villkoren för dessa tillstånd slås fast av delägarlaget.

Allmänna fiskerättigheter

Mete,pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är allmänna fiskerätter som vem som helst får utöva på delägarlagets vatten. Dessutom får man idka spöfiske med ett spö, rulle och bete om man betalat den statliga fiskevårdsavgiften..

Delägarlaget kan inte begränsa fisket som sker med stöd av allmänna fiskerätter.

Fiskeövervakning

Till fiskeövervakare kan man välja en delägare eller någon annan, som NTM-centralen har godkänt som fiskeövervakare. NTM-centralens godkännande kan sökas av en person som uppfyller behörighetskraven enligt lagen om fiske och har fått godkänt resultat i fiskeövervakarprovet.

Vattenområdets ägare eller delägare kan övervaka att stående redskap är försedda med redskapsmärken som bevisar innehav av fiskerätt. Innan olovliga fiskeredskap tas bort, måste ägaren ha bett om handräckning av en fiskeövervakare eller myndighet.

Ett annat alternativ är att be fiskeområdets fiskeövervakare övervaka delägarlagets vatten.

   


sidan uppdaterad 20.12.2016

 

På våra sidor


Fiskeområden

Fiskeövervakning

Modellblankett hur delägarlag kan informera om fisketillstånd