Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Ekonomiförvaltning

Delägarlagets inkomster

Delägarlaget kan få inkomster från det samfällda området på flera olika sätt. För de flesta delägarlag är olika slags överlåtelser av fiskerätt, inklusive försäljning av fisketillstånd, avgifter för redskapsenheter och uthyrning av fiskerätt, den viktigaste inkomstkällan.

Delägarlaget kan också samla in avgifter av delägarna eller sälja naturprodukter (grus, virke etc.) från det samfällda området. Dessutom kan man sälja tillandningar.

Delägarlaget kan också ansöka om olika stöd och projektfinansiering till exempel för iståndsättning av vattenområdet eller för vård av fiskstammarna.

Delägarlagets utgifter

Delägarlaget har utgifter bland annat för förvaltning, ordnandet av fisket, fiskeövervakning, fiskevård och övrig skötsel av samfälligheten samt för intressebevakning.

Delägarlagets budget är det redskap med vilket man planerar balansen mellan intäkter och utgifter.

Finansförvaltning och bokföring

Ett delägarlag är bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen och ska följa bestämmelserna i bokföringslagen.

Verksamhetsgranskning eller revision?

Övergångsperioden för den nya reviosionslagen, som trädde i kraft år 2007,
har gått ut. Den gamla lagen kunde tillämpas på revision avseende räkenskapsperioder som avslutades senast 31.12.2011.

Enligt den nya revisionslagen är de flesta delägarlag inte revisionsskyldiga.
Verksamhetsgranskning, som är avsedd för föreningar och bostadsaktiebolag, kan vara ett lämpligt alternativ för ett delägarlag.

Ett delägarlag måste själv bestämma hur man vill granska ekonomin efter
övergångsperioden och vid behov förändra stadgarna.

Beskattning

Beskattningsmässigt klassificerar man delägarlagen som en samfälld förmån, som beskattas som en skild skatteskyldig. Delägarlagens inkomst beskattas enligt samfundsskattebasen. Indelning i förvärvs- och kapitalinkomst görs inte, utan skatteprocenten är den samma för all inkomst.

Den andel av delägarlagets inkomst som delägaren får till exempel genom utdelning av överskott räknas inte som delägarens beskattningsbara inkomst.

   


sidan uppdaterad 20.12.2016

 

På våra sidor


Modell för delägarlagets budget


Linkit


Skatteförvaltningen

Finlex /Lag om samfälligheter