Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Delägarens ställning

Delägarens viktigaste rättighet är att delta i delägarlagets beslutsfattande. Delägaren har rätt att delta i delägarlagets stämma och att använda sin rösträtt på stämman. Den delägare som är missnöjd med delägarlagets beslut kan också begära rättelse eller stämma delägarlaget vid tingsrätten.

Delägaren har rätt att bekanta sig med delägarlagets bokföring och andra handlingar som rör delägarlagets verksamhet, så som protokoll från stämman.

Delägaren har en som utgångspunkt obegränsad rätt att använda det samfällda området, så länge användandet inte hindrar andra delägare att på motsvarande sätt använda området. Om ett rättvist användande av området så kräver, måste delägarlaget bestämma om områdets användning på sin stämma. Då fördelar man användningen av området i förhållande till delägarnas andelar i samfälligheten.

Vill du bli en aktiv delägare?

Delägarlaget är en viktig förbindelselänk mellan dem som bor kring samma sjö eller större vattenområde, både fast bosatta och sommargäster. Ett välfungerande delägarlag sköter om vattnen och fiskbestånden. Ett välskött vatten är i allas intresse. Ett välmående fiskbestånd ger fångst åt alla fiskargrupper.

Vill du föra fram dina förslag om hur vattnen borde skötas och fisket ordnas? Vill du påverka hur man kan förbättra vattenkvaliteten? Ta kontakt med ditt eget delägarlag, ta initiativ och ge förslag. Kom med på stämmorna och diskutera och fatta beslut. Genom samarbete kan man restaurera vattnen och hålla dem trivsamma.

Information om ditt eget delägarlag och dess verksamhet får du av delägarlagets ordförande och styrelse. Du kan också kontakta ditt regionala Fiskarförbund, Fiskerihushållningscentral eller Centralförbundet för Fiskerihushållning.

"Guiden för nya delägarlagsaktiva" som finns bakom linken till höger, är avsedd för nya aktiva, som vill lära sig mer om hur delägarlagen fungerar.

   

sidan uppdaterad 20.12.2016

 

Länkar


Finlex /Lag om samfälligheter

Läs mer

Guide för nya delägarlagsaktiva