Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Ansvarsfullt ägande

Vattenägande

Finländare trivs på och vid vatten. Ofta tänker man ändå inte på att ett vattenområde har en ägare. Av de finländska vattnen är största delen i gemensam ägo. Samfällda vatten ägs av dem, som enligt fastighetsregisterutdraget har del i ett namngivet vattenområde.
Det finns över en miljon vattenägare i Finland. Vesienomistajia on Suomessa yli miljoona. Ofta kan en ägare vara omedveten om att han till exempel ägare en del av sin stugsjö.

Förvaltning av egendomen

Att sköta om sin fastighet och se till att värdet bibehålls är självklart för de flesta som äger en tomt eller skog. Man borde förhålla sig på samma sätt till vattenägande. Ett välskött område ger både nytta och nöje.
Att ordna fisket och fiskevård är ägarens skyldighet redan via lagen, men en ansvarsfull vattenägare behöver inte lagen för att veta att det lönar sig att sköta sina vatten. Välskötta fiskbestånd ger fångster åt såväl delägarna som åt utomstående fisketillståndsköpare. Försäljningen av fisketillstånd ger inkomster åt delägarlaget som kan användas till fiskevård.

Bevakning av delägarlagets intressen

Vattenområdena utsätts för många slags användningstryck. Ibland blir vissa byggnadsprojekt aktuella, som ägaren inte har fullmakt att besluta om, utan projektet beviljas via myndighetstillstånd rätt att använda vattenområdet. I dessa situationer är ägaren ändå sakägare och har rätt att påverka innehållet i myndigheternas beslut. Om vattenområdet löses in eller en utomstående får rätt till användning av området, har delägarlaget rätt till ersättning.
Delägarlaget måste vara aktivt för att se till att dessa rättigheter respekteras. Aktivitet behövs förutom i miljötillståndsprocesser, också om kommunen planlägger stränderna eller om det till exempel ska läggas ut elkablar , vattenledningar och dylikt på vattenområdet.

   


sidan uppdaterad 20.12.2016

 

Broschyrer

Ansvarsfullt ägande pärmbild

Ansvarsfullt vattenägande

Litteratur

Intressebevakningshandbok

Intressebevakning för vattenägare