Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Hur bli fiskeövervakare?

Endast en person som uppfyller behörighetskraven i lagen om fiske 12 kapitlet kan fungera som fiskeövervakare. Behörighetskraven är rättshandlingsförmåga, tillförlitlighet ovh redbarhet samt att man är allmänt lämpad för uppgiften. Därtill ska man ha avlagt fiskeövervakningsprov med godkänt resultat.

Personer som uppfyller dessa krav kan ansöka om att godkännas som fiskeövervakare. Ansökningen riktas till NTM-centralen. Om ansökningen godkänns får fiskeövervakaren ett fiskeövervakningskort.

Förutöver fiskeövervakningskort behöver fiskeövervaakren fullmakt att övervaka ett givet område. Fullmakten kan ges av ett fiskeområde, vattenägare, eller NTM-central. På statens vatten fungerar Forststyrelsen som ägare.

Fiskeövervakarens fullmakt

Fiskeövervakren får endast övervaka de vatten till vilka han har fullmakt.

Det fiskeområde eller den vattenägare som befullmäktigat fiskeövervakare ska inom två månader meddela NTM-centralen om fullmakten.

Vid fiskeövervakning ska fiskeövervakaren ha med sig fiskeövervakningskortet samt fullmakten. Det blåa signumet "Kalastuksenvalvoja-Fiskeövervakare" ska vara synligt fäst på kläderna.


sidan uppdaterad 27.11.2017

 

Litteratur

Övervakningshandboken2016

Fiskeövervakarens handbok

Blanketter

Uppdragsavtal om fiskeövervakning (på finska)

Övervakningsfullmakt (på finska)

Anmälan av fiskeövervakarens fullmakt
till NTM-centralen. (på finska)