Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Fiskeövervakarens befogenheter

En fiskeövervakare kan, om hen påträffar olovligt eller lagstridigt fiske, omhänderta fiskeredskap och fångst. Omhändertagna föremål överlåts till polisen eller förvaras enligt polisens anvisningar.

Fiskeövervakaren får också stanna båtar som används i fiske och är berättigad att reda ut fiskares identitetsuppgifter. Till en fiskare som bryter mot lagen om fiske kan fiskeövervakaren ge en anmärkning. Fallet kan också anmälas till polisen för förundersökning och utdömande av straff. Till en fiskare som enligt egen utsaga har betalat fiskevårdsavgiften, men som inte har med sig kvitto över det, kan fiskeövervakaren ge ett åläggande att visa upp bevis. Med åläggandet kan fiskaren inom 7 dagar visa upp kvitto på fiskevårdsavgiften hos polisen. Om det framgår att fiskevårdsavgiften inte har varit betald vid tidpunkten för fisket, fastställer polisen en ordningsbot.

Fiskeövervakaren ska vid fiskeövervakning medföra sitt fiskeövervakarkort samt fullmakt för området i fråga. Dessutom ska fiskeövervakarens mörkblåa signum vara synlig på kläderna. Fiskeövervakarkortet och fullmakten ska vid behov visas upp för kunden.

Fiskeövervakare - Kom ihåg att skicka in dina händelserapporter

Fiskeövervakarna ska inom utgången av januari lämna in föregående års händelserapporter till NTM-centralen. Händelserapport ska uppgöras för omhändertagande, anmärkning och åtgärdseftergift (lagen om fiske 117 §). Händelserapporten ska lämnas in till den NTM-central som godkänt fiskeövervakaren.

Händelserapporten kan uppgöras på Centralförbundet för Fiskerihushållnings fiskeövervakningsblanketteller på NTM-centralens händelserapportblankett.


sidan uppdaterad 7.4.2017

 

På våra sidor

Fisketillstånd och avgifter

Uppdragsavtal om fiskeövervakning (på finska)

Länkar

Finlex / Lagen om fiske

Finlex / Förordningen om fiske