Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Åldersbestämning av fisk

Fiskarnas ålder kan bestämmas från årsringar som bildas i fiskarnas fjäll, ben och öronstenar. Fiskarna är växelvarma djur och de växer i längd under hela sitt liv.

Tillväxten följer årstidsväxlingarna. Under sommaren är tillväxten snabb och det bildas ljusa och breda tillväxtzoner i fiskarnas fjäll och ben. Då tillväxtperioden avstannar till vintern bildas tillväxtzoner som är smala och mörka.

Åldersbestämning av fisk baserar sig på att man räknar tillväxtzoner i fiskens fjäll, ben och öronstenar. En bred och en smal zon utgör tillsammans en årsring. Principen är den samma som för årsringar i träd.

Åldersbestämning hjälper fiskforskare

För fiskforskare är åldersbestämning nästan lika viktig som vägning och ätning av fisk. Med hjälp av åldersbestämning får forskarna reda på fiskbeståndets ålderssammansättning, hur starka åldersklasserna är och hur bra fiskarna växer. För att kunna sköta om ett fiskbestånd måste man känna till hur det mår.

Prova åldersbestämma själv

Hemma kan du med hjälp av en pincett och förstoringsglas prova att ålderbestämma en död gädda eller braxen. Ta ett så helt och fint fjäll som möjligt från området nedanför mittlinjen och mellan analöppningen och bukfenorna. Håll upp fjället mot ljuset och försök räkna årsringarna.

Hur gamla kan fiskar bli?

Hur gamla fiskarna kan bli varierar från art till art. Tångspiggen lever bara drygt ett år medan stören kan bli över 100 år gammal. Stören har funnits i Finland, men dött ut. Den fisk som i Finland numera lever längst är ålen, rekordet är 72 år.

 

Broschyr

Åldersbestämning av fisk

Åldersbestämning av fisk - läs broschyren

Åldersbestämning av fisk - beställ broschyren

Länkar


Sveriges lantbruksuniversitet - Åldersbestämning av fisk